Menu

Telefon: 466 714 111

E-mail: t-string@t-string.cz

IČO: 455 34 586

Jméno společnosti:

T-STRING Pardubice a.s.

Sídlo společnosti:

Masarykovo nám. 1484

532 30 Pardubice

2017_bod_12_VH

 

 

Valná hromada společnosti  T-STRING Pardubice, a.s. svolaná na den 27.6.2017

12. Rozhodnutí o odměnách členů představenstva a dozorčí rady společnosti

Představenstvo navrhuje valné hromadě ke schválení následující souhrnnou roční výši odměn členů představenstva a dozorčí rady a nákladů na cestovní výdaje na kalendářní rok 2017:

-   objem fixních odměn                       představenstvo                                     125.000,- Kč

                                                             dozorčí rada                                         125.000,- Kč

-   výše cestovních nákladů                  představenstvo                                       80.000,- Kč

                                                             dozorčí rada                                           40.000,- Kč

-      pojištění odpovědnosti za škodu     představenstvo                                     200.000,- Kč

                                                             dozorčí rada                                         200.000,- Kč

 

Předpokládá se nižší čerpání navrhovaných odměn, navrhované částky jsou maximální možné.

 

Návrh usnesení: valná hromada schvaluje odměny členů představenstva a dozorčí rady společnosti podle návrhu předloženého představenstvem.

 

 

 

                                                         Představenstvo společnosti T-STRING Pardubice, a.s.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.