Menu

Telefon: 466 714 111

E-mail: t-string@t-string.cz

IČO: 455 34 586

Jméno společnosti:

T-STRING Pardubice a.s.

Sídlo společnosti:

Masarykovo nám. 1484

532 30 Pardubice

2017_bod_13_14_VH

Valná hromada společnosti  T-STRING Pardubice, a.s. svolaná na den 27.6.2017

13. Schválení zápůjčky od akcionářů a smlouvy o zápůjčce

 

           Představenstvo navrhuje schválit zápůjčky od akcionářů a smlouvy o zápůjčce bez zajištění. Zápůjčky jsou krátkodobého až střednědobého charakteru a v případě jejich využití, a to na základě předchozího schválení zápůjčky představenstvem, umožní společnosti krátkodobě překlenout eventuální zvýšené výdaje na investice, opravy, nákup surovin pro výrobu apod. Zápůjčky jsou zpravidla účelově používány na zhodnocení majetku nebo pro rozjezd či zvýšení objemu výroby (sezónní výkyvy), přičemž je kladen důraz, aby zápůjčky směřovaly do těch oblastí, které jsou rentabilní. Smlouva o zápůjčce definuje smluvní podmínky zápůjčky a je stejná pro všechny akcionáře.

           Souhrnná roční výše zápůjčky bez zajištění může činit maximálně 5 000 000Kč (pět milionů korun českých). Představenstvo rozhodlo ke schválení navrhnout smlouvu o zápůjčce bez zajištění, s ročním úročením 4% a se splatností minimálně do 31. 12. 2022 pro celkovou částku od 2mil. Kč do 5mil. Kč, a dále se splatností minimálně do 31.12.2019 pro celkovou částku do 2 mil. Kč. Vydlužitel má možnost vrátit celý předmět plnění, případně i část předmětu plnění i před datem splatnosti stanoveným ve smlouvě, a to bez sankcí. V takovém případě vydlužitel zaplatí úroky jen za dobu od poskytnutí do vrácení peněžních prostředků.

          

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zápůjčky od akcionářů a smlouvu o zápůjčce ve znění předloženém představenstvem.

 

14. Schválení zápůjčky od akcionářů a jiných fyzických a právnických osob a smlouvy o zápůjčce se zajištěním.

 

Představenstvo navrhuje schválit zápůjčky od akcionářů a jiných fyzických a právnických osob se zajištěním. Zápůjčky jsou střednědobého až dlouhodobého charakteru a v případě jejich využití na základě rozhodnutí představenstva, umožní společnosti střednědobě až dlouhodobě překlenout eventuální zvýšené výdaje na investice, opravy, s předpokladem investic zejména do budov (oprava a zateplení střechy, výměna oken a dveří, rekonstrukce vnitřních prostor apod.). Jde tedy o investice a opravy za účelem zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, a to zejména s ohledem na pronájem nemovitostí. Zápůjčky se zajištěním jsou zpravidla účelově používány na strategické účely, přičemž je kladen důraz, aby zápůjčky směřovaly do oblastí, které jsou rentabilní. Smlouva o zápůjčce definuje smluvní podmínky zápůjčky a je stejná pro všechny akcionáře. Schválení tohoto typu zápůjčky výrazně zvyšuje šanci, že se nalezne zapůjčitel, který tuto zápůjčku poskytne.

           Souhrnná roční výše zápůjčky se zajištěním zástavní smlouvou může činit maximálně 10 000 000Kč (deset milionů korun českých). Představenstvo rozhodlo ke schválení navrhnout smlouvu o zápůjčce se zajištěním zástavní smlouvou, s ročním úročením 4% a se splatností minimálně do 31. 12. 2027 pro celkovou částku od 5mil. Kč do 10mil. Kč, dále se se splatností minimálně do 31.12.2022 pro celkovou částku od 2 mil. Kč do 5 mil. Kč, a dále se splatností minimálně do 31.12.2019 pro celkovou částku do 2 mil. Kč. Vydlužitel má možnost vrátit celý předmět plnění, případně i část předmětu plnění i před datem splatnosti stanoveným ve smlouvě, a to bez sankcí. V takovém případě vydlužitel zaplatí úroky jen za dobu od poskytnutí do vrácení peněžních prostředků.

 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zápůjčky od akcionářů a jiných fyzických a právnických osob se zajištěním a smlouvu o zápůjčce a zástavní smlouvu ve znění předloženém představenstvem.

 

 

Představenstvo společnosti T-STRING Pardubice, a.s.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.