Menu

Telefon: 466 714 111

E-mail: t-string@t-string.cz

IČO: 455 34 586

Jméno společnosti:

T-STRING Pardubice a.s.

Sídlo společnosti:

Masarykovo nám. 1484

532 30 Pardubice

Bod 9 valné hromady 27.5.2020

 

 

Valná hromada společnosti T-STRING Pardubice, a.s. svolaná na den 27.5.2020

9. Rozhodnutí o odměnách členů představenstva a dozorčí rady společnosti

Představenstvo navrhuje valné hromadě ke schválení následující souhrnnou roční výši odměn členů představenstva a dozorčí rady a nákladů na cestovní výdaje od 27.5.2020 do 30.6.2021:

 

Fixní odměna za výkon funkce:

 

Předseda představenstva                            45.000,-Kč

Člen představenstva                                   45.000,-Kč

Předseda dozorčí rady                               45.000,-Kč

Člen dozorčí rady                                      45.000,-Kč

 

Výše cestovních nákladů:

                                                                  

Předseda představenstva                            40.000,-Kč

Člen představenstva                                   40.000,-Kč

Předseda dozorčí rady                               40.000,-Kč

Člen dozorčí rady                                      40.000,-Kč

 

              Pojištění odpovědnosti za škodu 

             

Předseda představenstva                            25.000,-Kč

Člen představenstva                                   25.000,-Kč

Předseda dozorčí rady                               25.000,-Kč

Člen dozorčí rady                                      25.000,-Kč

 

                   Pokud se jedná o formu pojištění odpovědnosti představenstva a dozorčí rady za škodu v rámci jedné souhrnné pojistné smlouvy, nesmí náklad na pojištění odpovědnosti přesáhnout v souhrnné výši částku 150.000,-Kč ročně.

 

 

Předpokládá se nižší čerpání navrhovaných odměn, navrhované částky jsou maximální možné.

 

 

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje odměny předsedy a členů představenstva a předsedy a členů dozorčí rady společnosti podle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

 

 

                                                        

V Pardubicích dne 27.4.2020

                                                        

 

                                                         Představenstvo společnosti T-STRING Pardubice, a.s.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.