Menu

Telefon: 466 714 111

E-mail: t-string@t-string.cz

IČO: 455 34 586

Jméno společnosti:

T-STRING Pardubice a.s.

Sídlo společnosti:

Masarykovo nám. 1484

532 30 Pardubice

Bod16 Rozhodnutí o odměnách členů představenstva a dozorčí rady společnosti

 

 

Valná hromada společnosti T-STRING Pardubice, a.s. svolaná na den 13.6.2018

16. Rozhodnutí o odměnách členů představenstva a dozorčí rady společnosti

Představenstvo navrhuje valné hromadě ke schválení následující souhrnnou roční výši odměn členů představenstva a dozorčí rady a nákladů na cestovní výdaje od 13.6.2018 do 30.6. 2019:

 

Fixní odměna za výkon funkce:

 

Předseda představenstva                           45.000,-Kč

Člen představenstva                                   45.000,-Kč

Předseda dozorčí rady                               45.000,-Kč

Člen dozorčí rady                                      45.000,-Kč

 

Výše cestovních nákladů:

                                                                  

Předseda představenstva                           35.000,-Kč

Člen představenstva                                   35.000,-Kč

Předseda dozorčí rady                               35.000,-Kč

Člen dozorčí rady                                      35.000,-Kč

 

              Pojištění odpovědnosti za škodu 

             

Předseda představenstva                           50.000,-Kč

Člen představenstva                                   50.000,-Kč

Předseda dozorčí rady                               50.000,-Kč

Člen dozorčí rady                                      50.000,-Kč

 

                   Pokud se jedná o formu pojištění odpovědnosti představenstva a dozorčí rady za škodu v rámci jedné souhrnné smlouvy, nesmí náklad na pojištění odpovědnosti přesáhnout v souhrnné výši částku 250.000,-Kč.

 

 

Předpokládá se nižší čerpání navrhovaných odměn, navrhované částky jsou maximální možné.

 

 

Návrh usnesení: valná hromada schvaluje odměny členů představenstva a dozorčí rady společnosti podle návrhu předloženého představenstvem.

 

 

 

                                                         Představenstvo společnosti T-STRING Pardubice, a.s.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.