Menu

Telefon: 466 714 111

E-mail: t-string@t-string.cz

IČO: 455 34 586

Jméno společnosti:

T-STRING Pardubice a.s.

Sídlo společnosti:

Masarykovo nám. 1484

532 30 Pardubice

Odměna členů správní rady

 

 

Valná hromada společnosti T-STRING Pardubice, a.s. svolaná na den 14. 6. 2024

7. Rozhodnutí o odměnách členů správní rady společnosti

Představenstvo navrhuje valné hromadě ke schválení následující souhrnnou hrubou roční výši odměn členů správní rady včetně všech odvodů a nákladů na cestovní výdaje v období od 14.6.2024 dále:

 

Fixní odměna za výkon funkce:

 

Člen/členka správní rady                           45.000,-Kč

 

Výše cestovních nákladů:

                                                                  

Člen/členka správní rady                           60.000,-Kč

 

              Pojištění odpovědnosti za škodu 

             

Člen/členka správní rady                           25.000,-Kč

 

                   Pokud se jedná o formu pojištění odpovědnosti členů správní rady za škodu v rámci jedné souhrnné pojistné smlouvy, nesmí náklad na pojištění odpovědnosti přesáhnout v souhrnné výši částku 50.000,-Kč ročně.

 

Předpokládá se nižší čerpání navrhovaných odměn na úrovni fixní odměny za výkon funkce člena/členky správní rady, navrhované částky jsou maximální možné.

 

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje odměny členů správní rady společnosti podle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

 

 

                                                        

V Pardubicích dne 14. 6. 2024

                                                        

 

                                                         Představenstvo společnosti T-STRING Pardubice, a.s.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.