Menu

Telefon: 466 714 111

E-mail: t-string@t-string.cz

IČO: 455 34 586

Jméno společnosti:

T-STRING Pardubice a.s.

Sídlo společnosti:

Masarykovo nám. 1484

532 30 Pardubice

Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora akcionářům společnosti T-STRING Pardubice, a.s.

 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti T-STRING Pardubice, a.s. k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

 

Rádi bychom však zdúraznili skutečnost uvedenou v odstavci 4.5 výroční zprávy společnosti T-STRING Pardubice, a.s. za rok 2018:

Po rozvahovém dni začátkem roku 2019 došlo k dohodě o mimosoudním narovnání s Ing. Alešem Hodinou. Tím došlo k uvolnění finančních proředků z jistotního běžného účtu u České spořitelny, a.s. a k uhrazení kupní ceny ve výši 26.500.000,-- Kč.

Získané finanční proředky byly použity na uhrazení veškerých závazků vůči společnosti KOVOTERM-služby Brno a.s. ve výši 25.733.461,-- Kč. Na základě toho bylo vymazáno zástavní právo na veškerých nemovitostech společnosti.

V Brně, dne 25.4.2019

 

Jméno a sídlo auditora:

 

AUDIT Brno, spol. s r.o.

se sídlem Brno, Příkop 6

oprávnění KA ČR č. 373

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.