Menu

Telefon: 466 714 111

E-mail: t-string@t-string.cz

IČO: 455 34 586

Jméno společnosti:

T-STRING Pardubice a.s.

Sídlo společnosti:

Masarykovo nám. 1484

532 30 Pardubice

Zpráva o vztazích za rok 2019

1.  ZPRÁVA O VZTAZÍCH

 

Zpráva představenstav společnosti T-STRING Pardubice, a.s. o vztazích mezi  ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za rok 2019 vypracovaná dle § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

 

 

 

1.1    Struktura vztahů mezi osobami

 

1.1.1   Ovládaná osoba

 

T-STRING Pardubice, a.s.

zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 612

zastoupená předsedou představenstva Ing. Karlem Velechovským, Ph.D., MBA.

se sídlem Masarykovo nám. 1484, 532 30  Pardubice

IČ: 45534586

(dále „ovládaná osoba“)

Ovládaná osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména kovovýrobou   (oplocení pozemků), pronájmem nemovitostí, výrobou kosmetických přípravků a výrobou potravinářského zboží. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve výroční zprávě v části 2.1.

 

1.1.2   Ovládající osoby

 

1.1.2.1     Kovoterm - služby Brno, a.s.

Sídlo:  Cejl 825/20, Zábrdovice, 602 00  Brno

IČ:       25504771

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2399, zastoupená Ing. Milošem Neradem ve funkci předsedy představenstva.

1.1.2.2     Mgr. Radana Velechovská, datum narození 3. listopadu 1949

bytem Severojižní 268, 533 72 Moravany

(dále „ovládající osoba)

Ovládající osoba je fyzická osoba.

 

1.1.3   Osoby jednající ve shodě

 

1.1.3.1     Mgr. Radana Velechovská, datum narození 3. listopadu 1949

bytem Severojižní 268, 533 72 Moravany

 

 

 

 

1.1.3.2     Ing. Karel Velechovský, Ph.D., MBA, datum narození 27. května 1976

Bytem Arnošta z Pardubic 2613, 530 02 Pardubice (osoba blízká).

 

1.1.3.3     Mgr. Hana Zaplatílková, datum narození 24. října 1974

bytem Moravské Bránice 119, 664 64  Moravské Bránice (osoba blízká).

 

1.2    Úloha ovládané osoby v něm

 

Ovládaná osoba nemá specifickou úlohu v rámci osob jednajících ve shodě.

Ovládaná osoba je řízena Ing. Karlem Velechovským, Ph.D., MBA na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance ze dne 25.1.2018.

Dohoda je uzavřena mezi ovládanou osobou a společností ITB Group, spol. s r.o.

1.3    Způsob a prostředky ovládání

 

1.3.1   Ovládající osoby

 

Ovládající osoby mají akcie ovládané osoby, jejichž celková jmenovitá hodnota činí 100 % základního kapitálu ovládané osoby.

 

1.3.2   Osoby jednající ve shodě

 

1.3.2.1     Kovoterm - služby Brno, a.s.

vlastní akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 51,58 % základního kapitálu této osoby.

 

1.3.2.2     Mgr. Radana Velechovská

vlastní akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 48,42 % základního kapitálu této osoby.

 

1.3.2.3     Ing. Karel Velechovský, Ph.D., MBA (osoba blízká)

vlastní akcie společnosti Kovoterm – služby Brno, a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 26,51 % základního kapitálu této osoby.

 

1.3.2.4     Mgr. Radana Velechovská

vlastní akcie společnosti Kovoterm – služby Brno, a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 26,51 % základního kapitálu této osoby.

 

1.3.2.5     Mgr. Hana Zaplatílková (osoba blízká)

vlastní akcie společnosti Kovoterm – služby Brno, a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 26,51 % základního kapitálu této osoby.

 

1.3.2.6     Osoby jednající ve shodě

vlastní spolu s osobami blízkými 100 % obchodního podílu  společnosti ITB Group, spol. s r.o..

 

1.4    Přehled jednání učiněných v posledním účetním období,

která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takové jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

V posledním účetním období taková jednání nebyla učiněna.

 

1.5    Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou

            a osobami ovládajícími nebo mezi osobami ovládanými.

 

1.5.1   ITB Group, spol. s r.o.

Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance z 25.1.2018 - účelem této smlouvy je přidělení Ing. Karla Velechovského, Ph.D., MBA k výkonu práce ředitele společnosti. V roce 2019 vyúčtováno ovládané osobě 763.885,-- Kč.

 

1.5.2   Ovládající osoba Mgr. Radana Velechovská

Na základě smlouvy ze dne 29.5.2009 byla postoupena smlouva o půjčce 1.400.000,-- Kč na Mgr. Velechovskou Radanu. Dle dodatku číslo 9 se splatností 31.12.2020. Dle dodatku č. 5 ze dne 29.5.2015 se měsíční úrok snížil od 1.6.2015 na 4,667,-- Kč/měs. Z půjčky v roce 2019 vyplynuly úroky ve výši 56.004,-- Kč. V roce 2019 bylo zaplaceno 56.004,-- Kč plus dluh z minulých let ve výši 30.295,-- Kč, celkem 86.299,-- Kč.

 

 

1.5.3   Kovoterm - služby Brno, a.s.

Smlouva o půjčce ze dne 14.5.2013 na částku 19.215.710,-- Kč, která byla poskytnuta na mimosoudní vyrovnání s firmou BRADDOCK. Podrobně popsáno v kapitole číslo 4 přílohy k účetní závěrce za rok 2013. Splatnost půjčky byla 31.3.2019. Dne 18.9.2014 byla půjčka ponížena o částku 1.347.000,-- Kč zápočtem s Milzou Zaječice. K 31.12.2019 činí závazek  0,-- Kč

Smlouva o zápůjčce peněz ze dne 14.2.2014 na částku 200.000,-- Kč se splatností 31.12.2018. Zápůjčka částečně splacena. Výše jistiny k 27.2.2019 byla 105.000,-- Kč.

Smlouva o zápůjčce peněz z 12.12.2014 na částku 272.000,-- Kč. Dodatkem číslo 1 ze dne 29.11.2016 byla splatnost prodloužena do 31.11.2018.

K 27.2.2019 byly veškeré závazky včetně úroků ke společnosti Kovoterm – služby Brno, a.s. ve výši 25.733.461,-- Kč uhrazeny.

Na základě smlouvy o zápůjčce peněz z 26.2.2019 poskytla společnost T-STRING Pardubice, a.s. společnosti Kovoterm – služby Brno, a.s. finanční prostředky ve výši 766.539,-- Kč. Dle dodatku č. 1 se splatností do 30.11.2020.

 

1.6    Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma.

V rozhodném období nevznikla ovládané osobě ujma způsobená ovládající osobou a osobami jednajícími ve shodě.

 

1.7    Výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi ovládanou osobou a osobami ovládajícími a jaká z toho plynou pro ovládanou osobu rizika.

V minulých obdobích byly poskytnuty ovládané osobě půjčky od ovládajících osob, které umožnily ovládané osobě překlenout nepříznivou finanční situaci. Představenstvu společnosti nejsou známa rizika z toho plynoucí.

 

1.8    Rozhodné období.

Tato zpráva je zpracována za rozhodné období od 1.1.2019 do 31.12.2019.

 

 

 

V Pardubicích dne 12.3.2020

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.