Menu

Telefon: 466 714 111

E-mail: t-string@t-string.cz

IČO: 455 34 586

Jméno společnosti:

T-STRING Pardubice a.s.

Sídlo společnosti:

Masarykovo nám. 1484

532 30 Pardubice

Zpráva o ztazích za rok 2023

1.  ZPRÁVA O VZTAZÍCH

 

Zpráva správní rady o vztazích mezi  ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za rok 2023 vypracovaná dle § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích společnosti T-STRING Pardubice, a.s., IČO 45534586.

 

 

1.1    Struktura vztahů mezi osobami

 

1.1.1   Ovládaná osoba

 

T-STRING Pardubice, a.s.

zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 612

zastoupená předsedou správní rady Ing. Karlem Velechovským, Ph.D., MBA.

se sídlem Masarykovo nám. 1484, 532 30  Pardubice

IČ: 45534586

(dále „ovládaná osoba“)

Ovládaná osoba je obchodní společnost, která se v roce 2023 zabývala zejména správou a pronájmem nemovitostí.

 

1.1.2   Ovládající osoby

 

1.1.2.1     Mgr. Radana Velechovská, datum narození 3. listopadu 1949

bytem Severojižní 268, 533 72 Moravany

(dále „ovládající osoba)

Ovládající osoba je fyzická osoba.

Vlastní akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 62,16 % základního kapitálu této osoby.

 

1.1.3   Osoby jednající ve shodě

 

1.1.3.1     Mgr. Radana Velechovská, datum narození 3. listopadu 1949

bytem Severojižní 268, 533 72 Moravany

 

1.1.3.2     Ing. Karel Velechovský, Ph.D., MBA, datum narození 27. května 1976

Bytem Arnošta z Pardubic 2613, 530 02 Pardubice (osoba blízká).

Osoba blízká je fyzická osoba.

Je předsedou správní rady ovládané osoby.

Vlastní akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 27,53 % základního kapitálu této osoby a má obchodní podíl ve společnosti NAVIGON s.r.o. IČO 09769749 ve výši 27,5 %.

 

1.1.4   Vztah mezí ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

 

Ovládající osoba má podíl ve společnosti NAVIGON s.r.o. IČO 09769749 ve výši 62,16 %.  

 

1.2    Úloha ovládané osoby ve struktuře vztahů

 

Ovládaná osoba nemá specifickou úlohu v rámci struktury vztahů osob jednajících ve shodě a osobami ovládanými stejnou ovládanou osobou.

 

1.3    Způsob a prostředky ovládání

 

1.3.1   Ovládající osoby a osoby jednající ve shodě

 

Ovládající osoby a osoby jednající ve shodě mají akcie ovládané osoby, jejichž celková jmenovitá hodnota činí 89,69 % základního kapitálu ovládané osoby.

 

1.4    Přehled jednání učiněných v posledním účetním období,

která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takové jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

 

Ovládaná osoba na základě smlouvy o zápůjčce peněz uzavřenou dne 9. 9. 2021 mezi ovládanou osobou a společnosti NAVIGON s.r.o. poskytla zápůjčku peněz ve výši 3.000.000,-- Kč. Splatnost zápůjčky byla do 31. 12. 2028. K 10. 12. 2023 byla zápůjčka splacena. Za rok 2023 bylo uhrazeno na úrocích 113.096,- - Kč.

Ovládaná osoba na základě smlouvy o zápůjčce peněz uzavřenou dne 7. 6. 2022 mezi ovládanou osobou a společnosti NAVIGON s.r.o. poskytla zápůjčku peněz ve výši 500.000,- -  Kč. Splatnost zápůjčky byla do 31. 12. 2026. K 10. 12. 2023 byla zápůjčka splacena. Za rok 2023 bylo uhrazeno na úrocích 23.562,- - Kč.

Ovládaná osoba na základě smlouvy o zápůjčce peněz uzavřenou dne 8. 9. 2022 mezi ovládanou osobou a společnosti NAVIGON s.r.o. poskytla zápůjčku peněz ve výši 400.000,-- Kč. Splatnost zápůjčky byla do 31. 12. 2026. K 10. 12. 2023 byla zápůjčka splacena. Za rok 2023 bylo uhrazeno na úrocích 18.849,- - Kč.

Ovládaná osoba na základě smlouvy o zápůjčce peněz uzavřenou dne 18. 10. 2022 mezi ovládanou osobou a společnosti NAVIGON s.r.o. poskytla zápůjčku peněz ve výši 400.000,-- Kč. Splatnost zápůjčky byla do 31. 12. 2026. K 14. 12. 2023 byla zápůjčka splacena. Za rok 2023 bylo uhrazeno na úrocích 19.068,- - Kč.

 

1.5    Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou

a osobami ovládajícími nebo mezi osobami ovládanými.

 

Viz bod 1.4.

1.6    Výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi ovládanou osobou a osobami ovládajícími a jaká z toho plynou pro ovládanou osobu rizika.

V minulých obdobích byly poskytnuty ovládané osobě zápůjčky od ovládajících osob, které umožnily ovládané osobě překlenout nepříznivou finanční situaci. Správní radě společnosti nejsou známa rizika z toho plynoucí.

 

1.7    Rozhodné období.

Tato zpráva je zpracována za rozhodné období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

 

 

 

V Pardubicích dne 19. 2. 2024

 

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.